Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny - to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ (z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu) zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Program obejmuję również rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,

 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

   

Gdzie należy się zgłosić po kartę?

Składanie wniosków i wydawanie kart odbywa się w poniedziałek w godzinach 7:00-17.00,

wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych, ul. Krakowska 2.
Karta wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Kartę przyznaje się niezależne od dochodu w rodzinie. 

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

Osoba, która nie posiada numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ustawie, przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość, 

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość, 

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. można składać wnioski o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku obowiązany jest przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać. Do wniosku opracowano również załącznik ZKDR-04 – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (lub obu form Karty). w załączniku podaje się numer telefonu komórkowego (musi być zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy  należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.). w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty duplikat kosztuje 9,56 zł.

Druki do pobrania:

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny (100.46 KB)

 

Podstawa prawna:
art. 13 ustawy o Karcie Dużej Rodziny
art. 37 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Instytut Psychologii Zdrowia NIEBIESKA LINIA

NIEBIESKA LINIA

Logo programu emp@tia Portal Informacyjno-Usługowy

Logo Platformy ePUAP

Logo Urzędu Pracy