Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych

Projekt „Cyfrowa Małopolska”

Utworzono dnia 07.07.2021

Cyfrowa Małopolska
Projekt „Cyfrowa Małopolska” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1. lutego 2020 r. do 31. grudnia 2021 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rekrutacja do projektu
W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:
- ukończenie 44. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
- zamieszkanie na terenie jednego z 9 powiatów: bocheńskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego,
- chęć zdobycia lub rozwijania kompetencji cyfrowych.
Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:
- osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
- osoba, która nigdy nie korzystała z Internetu (2 pkt),
- osoba zamieszkująca obszar wiejski (1 pkt).
W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.
Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz

Informacje o projekcie
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z e-usług, wśród 870 mieszkańców powyżej 44. roku życia z terenu woj. małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz innych metod przekazywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
W ramach szkoleń przewidziano 8 spotkań w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (2 x 45 min). Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach 4 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować: Planuję przejazdy i podróże, Uczestniczę w życiu politycznym, Zarządzam swoim wizerunkiem i informacjami o mnie, Zdobywam nowe kwalifikacje, Uczę się przez Internet, Sprawy codzienne, Dbam o zdrowy tryb życia, Korzystam z systemu opieki zdrowotnej, Uzyskuję informację i samopomoc zdrowotną, Zakupy w Internecie i inne.
Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą przez trenerów w miejscach wyznaczonych w poszczególnych gminach biorących udział w projekcie.
Więcej informacji pod numerami telefonu: 533 350 601, 533 350 602, 533 350 604
oraz na stronie internetowej: www.imi.org.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin rekrutacji

Utworzono dnia 07.07.2021, 12:07

Oświadczenie o niepełnosprawności

Utworzono dnia 07.07.2021, 12:07

Test diagnostyczny

Utworzono dnia 07.07.2021, 12:06

Deklaracja uczestnictwa

Utworzono dnia 07.07.2021, 12:06

Formularz zgłoszeniowy

Utworzono dnia 07.07.2021, 12:05

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Instytut Psychologii Zdrowia NIEBIESKA LINIA

NIEBIESKA LINIA

Logo programu emp@tia Portal Informacyjno-Usługowy

Logo Platformy ePUAP

Logo Urzędu Pracy