Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych

Stypendium szkolne

 

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć:

 

 • rodzice,

 • opiekunowie prawni,

 • pełnoletni uczniowie,

 • dyrektorzy szkół

 

 

Komu może być przyznane stypendium:

 

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.,

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków, umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w tym także w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia obowiązku nauki,

 • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

 

Którzy:

 

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie tej występują:

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność,

 • ciężka lub długotrwała choroba,

 • wielodzietność,

 • alkoholizm,

 • narkomania,

 • brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 • niepełna rodzina lub inne zdarzenie losowe

  Wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,00 zł miesięcznie!

 

 

 

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

 • zasiłku celowego,

 • pomocy materialnej, mającej charakter socjalny albo motywacyjny,

 • wartości świadczeń w naturze,

 • wartości świadczeń przysługującej osobie bezrobotnej,

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego

 

 

Co podlega refundacji:

 

1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach plany nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:

 • płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym (korepetycje, kursy nauki języków obcych, kursy informatyczne, zajęcia sportowe, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne, zielone szkoły)

 

Do rozliczenia wycieczek szkolnych i wyjazdów niezbędne jest przedstawienie faktury lub kserokopii faktury zbiorczej wystawionej na organizatora wycieczki, potwierdzającej poniesiony wydatek oraz zaświadczenie ze szkoły o uczestnictwie w wycieczce.

 

2. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki:

 • podręczniki, lektury szkolne, słowniki, atlasy, mapy, encyklopedie, tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne oraz innego typu publikacje, jeśli są one wymagane lub zalecane przez szkołę,

 • tornister lub plecak, torba szkolna, kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki, okładki, długopisy, ołówki, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, kredki, pisaki, rapidografy, farby, plastelina, bibuła itp.

 • komputer, laptop, notebook, tablet (nie częściej niż raz na 3 lata)

 

 • podzespoły, oprogramowania i akcesoria komputerowe tj. monitor, drukarka, skaner, słuchawki, mikrofon, klawiatura, myszka, głośniki, dyskietki, płyty, zasilacz komputerowy, obudowa, tusz, toner, taśma, papier do drukarki itp.

 • stroje obligatoryjnie wymagane przez szkołę i ustalone statutem szkoły, w tym:

  - codzienne stroje szkolne tzw. „mundurki szkolne”

  - stroje galowe (w szkołach mundurowych),

  - stroje na uroczystości szkolne, o ile są obligatoryjnie wymagane przez szkołę (biała koszula/bluzka, czarna spódnica/spodnie, garnitur),

 • strój i sprzęt służący do rozwoju zainteresowań, o ile wiąże się on bezpośrednio z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z udziałem w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (np. kimono dla ucznia trenującego karate),

 • odzież ochronna na praktyki i przybory do nauki tj. fartuch, obuwie ochronne i narzędzia (wymagane potwierdzenie przez szkołę),

 • strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego tj:

  - spodenki sportowe – nie więcej niż dwie sztuki w semestrze,

  - koszulki sportowe – nie więcej niż dwie sztuki w semestrze,

  - getry – nie więcej niż dwie sztuki w semestrze,

  - dres – nie więcej niż jeden komplet w semestrze (spodnie dresowe i bluza),

  - kąpielówki/strój kąpielowy, czepek, okulary do pływania, klapki (gdy uczeń pobiera/trenuje pływanie) – nie więcej niż dwie sztuki na semestr,

  - obuwie sportowe typu: tenisówki, halówki, trampki, adidasy – nie więcej niż jedna para na semestr,

 

Uwaga: istnieje możliwość refundacji zakupu większej liczby sztuk zakupionej odzieży sportowej w przypadku uczniów klas sportowych

 

 

Łączna kwota wydatków poniesionych na strój sportowy nie może przekroczyć:

 • 70% przyznanej kwoty stypendium szkolnego dla jednego ucznia - dotyczy uczniów wyposażonych w darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń,

 • 50% przyznanej kwoty stypendium szkolnego dla jednego ucznia – dotyczy pozostałych uczniów

 

 

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegów)

 • bilety miesięczne,

 • zakwaterowanie,

 • czesne – opłata za naukę

 

W przypadku zakupów przez internet koszt wysyłki nie podlega refundacji.

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego dotarcie do szkoły (kurtka, buty itp.) leży w kompetencji resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

 

 

 

1. Faktury albo rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę.

2. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur lub rachunków.

3. Ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury).

4. Odbierając fakturę lub rachunek, należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.

5. W przypadku kiedy wartość faktury lub rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.

6. W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury lub rachunku.

7. W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy konstrukcyjne do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzona.

8. Faktury bądź rachunki powinny być wystawione od następujących miesięcy:

 • zakup podręczników i artykułów szkolnych – od lipca poprzedzającego dany rok szkolny,

 • pozostałe wydatki – wg wykazu wydatków kwalifikowanych – od sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny,

 • bilety miesięczne, koszt pobytu w bursie, internacie – od września do czerwca danego roku szkolnego.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

oświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 05.06.2019, 14:00

oświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 05.06.2019, 14:00

WNIOSEK O STYPENDIUM

Utworzono dnia 05.06.2019, 13:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Instytut Psychologii Zdrowia NIEBIESKA LINIA

NIEBIESKA LINIA

Logo programu emp@tia Portal Informacyjno-Usługowy

Logo Platformy ePUAP

Logo Urzędu Pracy